Opinionsblogg

Varför i helvete är du inte feminist?

 

Som feminist blir man ifrågasätt jämt och speciellt när man är så öppen med sina åsikter som jag är. I nästan vilket sammanhang jag än befinner mig i så finns det någon som har invändningar mot min feministiska kamp. Det här är såklart extremt tröttsamt och av den anledningen så har jag skrivit ihop detta blogg-inlägg.

Jag har plockat från mina olika feministiska artiklar och helt enkelt sammanfattat på ett väldigt förenklat sätt varför jag är som det ofta så fint brukar kallas "en jobbig feministfitta" (och en stolt sådan dessutom). 

Synen på kön och framförallt på kvinnor har förändrats väldigt mycket på väldigt kort tid. För mindre än hundra år sen så rådde tillexempel den allmänna uppfattningen att kvinnors intellekt var så pass svagt så att deras hälsa hotades om de behövde tänka för mycket. Kvinnor gick inte i vanlig skola utan de gick i den så kallade flickskolan där de förbereddes för deras stora och oftast enda uppgift i livet; att sköta hem och hushåll och vara goda fruar till sina framtida män. 

Tack och lov så har det här förändrats och det har vi feminismen att tacka för. Vi har också den att tacka för att kvinnor i Sverige idag bland annat får bli myndiga, vi får rösta, vi får söka alla yrken och får inte längre bli sparkade om vi blir gravida, vi får ta preventivmedel och vi får själva bestämma om vi vill göra abort, det finns en lag om våld mot kvinnor och det är inte längre tillåtet att misshandla eller våldta kvinnor inom äktenskapet.

Detta talar sitt tydliga språk och det går liksom inte att argumentera mot att feminismen har en extrem kraft och är enormt viktig. Jag är stolt över att jag är feminist och för den här kampen vidare för även om vi har kommit en lång väg så har vi också en lång väg kvar. Låt oss jämföra det med att vi springer ett lopp och ligger i täten men har en bit kvar till mål, vi stannar självklart inte för att vi har kommit långt utan vi fortsätter tills vi är hela vägen fram. Och innan vi är hela vägen fram och når målet ett jämställt samhälle så måste mycket förändras. 

Kvinnor får som sagt numera både gå i vanlig skola och jobba men det gamla synsättet hänger kvar och gör sig fortfarande påmint på många sätt. Genomsnittskvinnan i Sverige tjänar tillexempel flera tusenlappar mindre än genomsnittsmannen i månaden för exakt samma arbete, yrken som är kvinnodominerande har per automatik sämre löner och på bolagstoppen finns det på fullt allvar fler vd:ar som heter Johan än vad det finns kvinnor. Viktigt att poäntera är att det här är inte för att kvinnor på något sätt i allmänhet har en lägre kompetens än män utan tvärtom, kvinnor har i genomsnitt både högre betyg och högre utbildning.

En vanlig kritik gentemot feminismen är att den endast jobbar med kvinnofrågor och därför är en orättvis rörelse. Feminismen är en kvinnokamp på grund av att vi lever i ett patriarkat vilket innebär att vi lever i en könsmaktsordning där vi kvinnor är underordnade och männen sitter på större delen av den politiska, religiösa, sociala och ekonomiska makten. Av den anledningen så måste helt enkelt fokus läggas på kvinnofrågor eftersom det är kvinnor som behöver få mer rättigheter och förutsättningar för att det ska kunna bli möjligt att nå jämställdhet. 

Med det sagt så är det dock viktigt att poängtera att feminismen även hjälper män genom att vi kämpar emot rådande könsroller och könsnormer som absolut inte bara är problematiska för kvinnor. Mansnormen leder bland mycket annat till psykisk ohälsa hos män vilket i slutändan leder till att män är överrepresenterade i gruppen av de som begår självmord.

Ett annat argument som många motståndare till feminismen använder sig av är att feminism skulle vara detsamma som manshat men feminism och manshat är två helt skilda saker. Feminism är en rörelse som jobbar för jämställdhet mellan könen och manshat är ett symptom (ett rimligt sådant) på att vi lever i ett ojämställt samhälle där kvinnor förtrycks av män.

När man pratar om manshat så är det alltså inte på en individnivå utan det handlar om ett hat mot ett förtryck med fruktansvärda konsekvenser. Vi varken kan eller får blunda för det faktum att i snitt hundra kvinnor om dagen utsätts för våldtäkt. Vi får inte heller ignorera det övriga våld män utsätter kvinnor för - det våld som leder till att i snitt sexton kvinnor om året misshandlas till döds av sina manliga partners.

För att nu inte denna text ska bli attackerad med det oerhört tröttsamma och pinsamma “inte alla män”-argumentet kan vi bara konstatera det en gång för alla: ingen säger - eller har någonsin sagt - att ALLA män våldtar eller på annat sätt våldför sig på kvinnor. Däremot är den otvivelaktigt största gemensamma nämnaren för de som gör det att de är män. Och på grund av detta tvingas jag som kvinna att vara på min vakt och generalisera för att skydda mig själv.

Om något skulle hända mig så är det dessutom så att jag med allra största sannolikhet inte kommer att tas på allvar, varken av rättsväsendet eller av min omgivning. Det är fortfarande så i dagens Sverige att en kvinna som anmäler en våldtäkt får frågor om vad hon hade på sig eller om hon var full - som om det på något sätt skulle vara relevant i sammanhanget eller kunna rättfärdiga det hemska hon har blivit utsatt för. Studier visar att nittiosju (97!) procent av de som utfört sexuella övergrepp inte behöver spendera en enda dag i fängelse.

Allt det här är bara några få exempel på hur patriarkatet och kvinnoförtrycket tar sig uttryck i dagens samhälle och varför jag väljer att vara feminist. Det är omöjligt för mig att ta upp allt då de specifika företeelserna är alldeles för många, det finns med oss överallt och helatiden. Jag är dock av den absoluta åsikten att det som skrivits ovan borde räcka gott och väl för att inse att det är dags att sluta ifrågasätta varför jag är feminist och istället vända på frågan; 
 
Varför i helvete är du INTE feminist?

 
För er som vill läsa mer kan ni klicka HÄR för att komma in till mina feministiska artiklar (och antirasistiska) och följ mig på instagram: @matildawahl

Kommentarer

#1 - Veronica Pettersson

Så JÄVLA bra text!!!

#2 - Bo Thestad

Förstår inte varför det är sånt himla liv om kvinnors varande. Respekt oavsett kön är väl en given självklarhet. Till de som trots allt inte respekterar kvinnor ställer jag frågan, hatar ni er mamma också?

#3 - Jonna

Det här var det dags för! Framförallt till män som använder "inte alla män"-argumentet. Men även kvinnor som säger sig inte vara feminister, då undrar jag hur de tänker?!

#4 - Daniel

Enkelt. För att den beskrivning av verkligheten du ger helt enkelt inte stämmer.

Kvinnor och män har i princip exakt samma löner för lika arbete, det har flera av varandra oberoende, undersökningar, däribland Jämo redan visat.
Jämför man däremot äpplen med päron, dvs rent generellt. Utan hänsyn till arbetstider, yrkesval, tid i yrket, ansvar på arbetsplatsen, sjukdom och deltid mm. Ser man däremot en skillnad mellan kvinnor och män men det har mer med personliga val att göra än diskriminering på arbetsmarknaden.

Sådana påståenden faller på sin egen orimlighet eftersom OM en grupp i samhället gjorde samma arbete men för låt oss säga 80% av kostnaden. Så finns det inte en arbetsgivare i landet som inte skulle kasta sig över möjligheten att tjäna 20% mer och ändå få samma mängd arbete, till ännu bättre kvalitet utifrån ditt sexistiska uttalande om att kvinnor skulle vara mer kompetenta. Den mest omfattande undersöknings gjorts JämOs miljongranskning kom fram till ett resultat som visar att den oförklarliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i snitt var rätt blygsamma 3,48% och då finns det fortfarande faktorer som inte kunnat ta hänsyn till.

"viktigt att poängtera att feminismen även hjälper män genom att vi kämpar emot rådande könsroller och könsnormer som absolut inte bara är problematiska för kvinnor. Mansnormen leder bland mycket annat till psykisk ohälsa hos män vilket i slutändan leder till att män är överrepresenterade i gruppen av de som begår självmord."

Intressant. Då borde rimligtvis den psykiska hälsan minskat i takt med att mansnormen mjuknat och vi blivit mer jämställda?
Men så är det ju emellertid inte utan i själva verket så är det precis tvärtom så det resonemanget håller inte.

Mycket gott både för kvinnor och män har kommit ur feminismen historiskt men sedan hände något och började med märkliga beskyllningar, skrämseltaktiker och rena lögner som ovan.
Därför är det inte så konstigt att de som kallar sig för feminister idag möts av viss skepsis ifrån dem som tagit reda på fakta om olika problem istället för att bara skylla problemen på luddiga uttryck som "könsmakt" eller "patriarkat".

Därför har jag slutat kalla mig för feminist och ser mig numera snarare som humanist. Problem kan inte skyllas på ett kön, en religion eller en hudfärg.
Vi är alla människor och vi vill ungefär samma saker även om vägen till dessa skiljer sig ifrån person till person. Vi har alla problem, en del drabbar vissa grupper hårdare än andra och där kan man titta på mönster och hitta samband men när man ex säger "mäns våld mot kvinnor" eller "Muslimskt våld" så bortser man automatiskt ifrån de faktorer som faktiskt är de bakomliggande orsakerna.
Så länge vi tänker så kommer vi aldrig att komma till rätta med de problemen eftersom vi bekämpar annat än det som de facto orsakar problemen.
Lite som att klippa gräset för att få bort småkrypen i äppelträdet.

/Daniel

#5 - Andreas von Ahn

ÄLSKAR det här inlägget!
Delar vidare, om det är ok?!

Svar: Självklart, dela på!! :)
matildawahl.blogg.se

#6 - Stefan Fäger

På min arbetsplats har kvinnor i snitt sämre lön än oss män.

Min uppfattning är att dom problem som feminismen räknar upp inte kan skyllas på vare sig en specifik religion eller hudfärg. Utan på ett inbyggt systemfel i vårat samhälle. Ett systemfel som gynnar män framför kvinnor.
Om man inte trivs med att kalla det för patriark eller känslan., då är väl det ett lövtunt problem.
Bara man löser det.

#7 - Daniel

@Stefan om det förhåller sig såsom du beskriver så skulle jag föreslå en anmälan till JämO eftersom lönediskriminering är olagligt. Så löser man den saken.

#8 - Felipe Zevallos

Så Urvattnade dåliga argument med massa tvivelaktig fakta. Dessutom måste feministerna en gång för alla peka på DE som de vill kritisera! Att prata om män som våldtar mm, skapar bara ett missnöje och negativ syn på Feminismen, vilket är sorgligt. Bättre är väl att utmana makten som just består att flest män, men 100% makthavare. Det är makthavarna som är problemet och inte Män!

#9 - Stefan

Inte om man mest ger låglönejobben till kvinnor. Då går man förbi lagen. Men konsekvensen blir att kvinnor tjänar minst rent statistisk. Min arbetsplats är inte unik. Så fungerar dom flesta, därför ser det ut som det gör i samhället.
Så vist behövs ett feministisk tänkande i st öre banor i samhället, än bara vid just lönesättning Daniel.

#10 - Corre

Bra inlägg
From corinas.for.me

#11 - Johan

Du är ointressant...Inget nytt under solen...Hej då... Forever...

#12 - Urban

Varför i helvete är du INTE feminist? - Mycket enkelt. Anledningen är därför att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. En annan sak hade varit om man hade bott i te x Saudiarabien.

Kommentera